Sådan kan en a-kasse forbedre din hverdag

Andre
Mand på kontor
1ssdd22

Som de fleste andre voksne danskere, er du sikkert også afhængig af den indkomst, du får for dit arbejde. Det er denne indkomst, der skal sikre, at man eksempelvis kan betale husleje, madforbrug, transport og meget andet. Derfor er det også helt essentielt for de fleste at have en indkomst, og tanken om pludselig at kunne miste den kan give anledning til uro i hverdagen. 

Derfor er det en god idé at være medlem af en a-kasse, som kan sikre et vist indkomstniveau i tilfælde af, at man mister sit job.

Smilende kvinde

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en slags forsikringsordning, som har til formål at sikre medlemmets indkomst i tilfælde af, at vedkommende skulle miste sit arbejde og dermed sin indkomstkilde. 

I Danmark er man som udgangspunkt berettiget til at modtage kontanthjælp, hvis man mister sit job og sin indkomst. Kontanthjælpen er en offentlig ydelse, der således udbetales af staten. Ydelsens formål er at udelukkende at kunne dække de mest basale udgifter, og går man fra en almindelig gennemsnitsindkomst til kontanthjælp, vil man derfor typisk mærke et betydningsfuldt skift i livsstil på grund af de indskrænkede økonomiske råderum.

Derfor vælger mange også at melde sig ind i en a-kasse. Når man er medlem af en a-kasse og har været det i et tilstrækkeligt stykke tid (typisk et år), inden man mister sit job, er man nemlig berettiget til at modtage dagpenge. Til forskel fra kontanthjælpen udregnes dagpengesatsen på baggrund af dit indkomstniveau, inden du blev ledig. Skiftet i dit økonomiske råderum vil således blive væsentligt mindre, hvis du af den ene eller den anden årsag skulle gå hen og miste dit job.

For at være medlem af en a-kasse, skal man almindeligvis betale en fast ydelse hver måned. Hvor stor denne ydelse er, kan være meget forskelligt fra a-kasse til a-kasse, og det er således svært at sige noget generelt om, hvad det koster at være medlem af en a-kasse.  

Kontormiljø

Hvilke forskellige typer af a-kasser findes der? 

Der findes en række forskellige typer af a-kasser. I Danmark er det meget almindeligt at være medlem af en a-kasse og på denne vis at sikre sin indkomst. Derfor findes der også et stort udvalg af danske a-kasser. Disse adskiller sig fra hinanden på en række områder. Dels kan der som nævnt være forskel på den månedlige pris for medlemsskabet, og dels kan de enkelte a-kassers målgrupper være forskellige. 

Nogle a-kasser som eksempelvis Det Faglige Hus’ a-kasse er generelle og henvender sig ikke til et specifikt fagområde, mens andre a-kasser som eksempelvis Business Danmark er fagspecifikke og henvender sig til særlige arbejdsområder. Eksempelvis har Business Danmark fokus på salg, marketing og rådgivning, og arbejder du med et eller flere af disse områder, kan denne a-kasse derfor være et godt valg.

Hvordan kan en a-kasse forbedre hverdagen?

Hvad kan det så gøre for dig at være medlem af en a-kasse? Der er flere gode grunde til at melde sig ind i en a-kasse, så snart man bliver en del af arbejdsmarkedet eller senest et år inden, man har planer om at skulle blive det. Dels er der naturligvis et stort økonomisk incitament i og med, at man ved at være medlem er sikret en vis indtjening, uanset om man er i arbejde eller ej. På den anden side giver det at være medlem af en a-kasse og sikre sin indkomst også en tryghed i hverdagen, som er helt uvurderlig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.